Forretningsmodel

Velkommen til Sæther

Forretningen - Sæther Nordic den foretrukne forretningsrelation  

Sæther Nordic Gruppen er distributør af mere end 70 kendte, internationale kosmetik- og parfumemærker i Norden.   Som distributør arbejder Sæther Nordic med hele værdikæden på vegne af de brands som distribueres.  Det er således de enkelte selskabers opgave i Gruppen at udgøre den relation for både mærkeejere, kunder her store detailkæder såvel som enkeltstående parfumerier, når det kommer til salg & marketing, indkøb og logistisk på det lokale marked - som skaber mest værdi.

Både nordisk og lokal

I dag arbejder vi med en forretningsmodel, hvor nogle funktioner varetages lokalt og andre på nordisk plan.  På denne måde skaber vi merværdi for vores samarbejdspartnere og giver dem mulighed for at udvikle tilstedeværelsen i Norden. Sæthers styrke er baseret på et indgående kendskab til det regionale såvel som lokale samt kvaliteten af relationerne på alle niveauer i værdikæden.

I hvert marked er der således et fuldt ud registreret firma, som er medlem af den lokale brancheforening. En komplet og lokal salg og marketing organisation. Indkøb styres lokalt men samles centralt på nordisk plan. Der er også kun ét nordisk varelager placeret i Farum, men alle kunder i Danmark, Norge, Sverige og på Travel Retail får direkte leveringer. Alle processer med kunder er koblet op via EDI. Vi benytter vi os af moderne teknologi, så som pick-by-voice og håndterminaler som gør at langt de fleste opgaver løses uden papir, til gavn for miljøet. Vi bestræber os altid på at udvikle og sikre det bedst mulige set-up til glæde for vores kunder.

Alene i 2017 varemodtoges der mere end 11 mio. enheder. Der blev pakket over 2 mio. ordrelinjer ned i mere end  250.000 kasser, som vejede mere end 120 tons. Der sendes til mere end 4.000 detailsteder i Skandinavien.