Om Sæther

Välkommen till en värld av varumärken

Sæther Nordic Gruppen är distributör för mer än 70 välkända, internationella kosmetik- och doftmärken i Norden.

Vilka är vi? Moderbolaget Sæther Nordic A/S – består i dag av följande dotterbolag:

  • E. Sæther A/S, som tar hand om försäljning till detaljhandeln i Danmark. Företaget är det största av dotterbolagen och också det ursprungliga bolaget från 1983. E. Sæther A/S är marknadsledande på den danska marknaden.
  • E. Saether AB, som tar hand om försäljning till detaljhandeln i Sverige. Företaget har varit en del av gruppen sen 2001. E. Saether AB är inte den största aktören på den svenska marknaden, men representerar en viktig och dynamisk varumärkesportfölj.

  • E. Sæther AS, som tar hand om forsjäljning til detaljhandeln i Norge. Företaget har varit en del av gruppen sen 2017.
  • Saether Oy i Finland. Företaget bildades 2008 och är en vidareutveckling av den försäljning som gruppen har haft under flera år till den finska och baltiska Travel Retail marknaden. Travel Retail marknaden i Finland och Baltikum sköts också från det finska kontoret med back-up från huvudkontoret i Danmark.